Key: Step 1116. 568

568a. Blaadjes vaak breed en elkaar aan de randen overlappend. Steeltjes van de basale blaadjes van een 5-tallig blad 0-1(-2) mm lang. Bladsteel aan de bovenzijde over de gehele lengte gegroefd. Steunblaadjes 1-3 mm breed, lancetvormig. Kroonbladen meestal rondachtig, kreukelig. Meestal slechts enkele deelvruchtjes ontwikkeld.
Hazelaarbraam.

Rubus corylifolius

568b. Blaadjes elkaar aan de randen niet overlappend. Steeltjes van de basale blaadjes van een 5-tallig blad (0-)1-8 mm lang. Bladsteel aan de bovenzijde alleen aan de voet gegroefd. Steunblaadjes meestal 0,2-1(-2) mm breed, draadvormig of smal lijnvormig. Kroonbladen meestal elliptisch, niet kreukelig. Deelvruchtjes meestal alle goed ontwikkeld. Gewone braam.

Rubus fruticosus
Decision path