Key: Step 1181. 601

601a. Slippen van de ondergedoken bladen niet in 1 plat vlak uitgespreid; indien slap, dan buiten het water min of meer penseelvormig samenvallend; indien stijf, dan min of meer half-bolvormig uitstaand.

Stap 1182. 602

601b. Slippen van de ondergedoken bladen vrij-wel in 1 vlak loodrecht op de stengel uitstaand, bladen in omtrek rond, middelgroen; buiten het water blijven de bladen als kraagjes uitstaan. Drijvende bladen afwezig. Bloemstelen veel langer dan de bladen. Bloembodem behaard. Kroonbladen 4-9 mm lang. Vruchtjes aanvanke-lijk behaard, bij rijpheid vaak kaal, met een lang, rechtopstaand stijlpuntje.
Stijve waterranonkel.

Ranunculus circinatus
Decision path