Key: Step 1187. Ranunculus peltatus variëteiten

607a. De lager aan de stengel geplaatste ondergedoken bladen korter dan de stengelleden. Vruchtjes behaard. Drijvende bladen bijna altijd aanwezig. Vooral in stilstaand water.

Ranunculus peltatus subsp. peltatus

607b. De lager geplaatste ondergedoken bladen even lang als of veel langer dan de stengelleden. Vruchtjes kaal of behaard. Drijvende bladen al of niet aanwezig, indien aanwezig meestal met aan de top draadvormig versmalde slippen. Vooral in stromend water.

Ranunculus peltatus subsp. heterophyllus
Decision path