Key: Step 1213. Ranunculus polyanthemos ondersoorten

617a. Snavel van de vruchtjes naar binnen omgekruld. Bladslippen tamelijk breed. Op kalkhoudende, vochtige grond in loofbossen op lemige hellingen.

Bosboterbloem.

Ranunculus polyanthemos subsp. nemorosus

617b. Snavel van de vruchtjes sterk gekromd maar niet naar binnen gekruld. Bladslippen tamelijk smal. In kalkgraslanden.

Kalkboterbloem.

Ranunculus polyanthemos subsp. polyanthemoides
Decision path