Key: Step 1265. 639

639a. Bladen hoogstens 9 mm lang, groen of geelgroen, of rood aangelopen. Stengel tot 10 cm hoog.

Stap 1266. 640

639b. Bladen tot 20 mm lang, kort stekelpuntig, vaak grijs- of blauwgroen. Stengel 15-30 cm hoog.

Stap 1269.
Decision path