Key: Step 1315. 659

659a. Kelk zonder stekels. Bladen enkelvoudig, soms wel diep ingesneden.

Familie Saxifragaceae - Steenbreek-familie.

Stap 1316. Saxifragaceae - Steenbreekfamilie

659b. Kelk onder de slippen met een kraag van stekels. Bladen geveerd, blaadjes afwisselend groot en klein.

Stap 1039. Agrimonia - Agrimonie
Decision path