Key: Step 1345. 680

680a. Alle bladen enkel geveerd.

Stap 1346. 681

680b. Ondergedoken bladen 2-3-voudig geveerd, met haarfijne slippen, de bovenste geveerd, met wigvormige, vaak 3-lobbige blaadjes. Stengel zwevend of in de modder kruipend. Schermen met 2(-4) stralen. Omwindselbladen afwezig. Kroonbladen wit. Vrucht in vooraanzicht elliptisch, 2,5-3 mm lang, met vrij brede, uitstekende ribben.

Ondergedoken moerasscherm.

Apium inundatum
Decision path