Key: Step 1346. 681

681a. Stengel kruipend, aan de meeste knopen wortelend. Bladscheden onopvallend, klein, nauwelijks vliezig gerand. Blaadjes eirond of rondachtig, 2-10 mm lang, gezaagd of gelobd. Schermen met 3-6 stralen, lang gesteeld. Omwindselbladen 3-7. Kroonbladen wit. Vrucht in vooraanzicht rond, ca. 1 mm lang, met slanke, weinig uitstekende ribben.

Kruipend moerasscherm.

Apium repens

681b. Stengel aan de voet kruipend en daar wortelend, daarna opstijgend. Vrucht in voor-aanzicht elliptisch, 2-2,5 mm lang, met vrij brede, sterk uitspringende afgeronde ribben. Bladscheden groter, breed vliezig gerand. Blaadjes 1,5-6(-10) cm lang, soms kleiner, gekarteld-gezaagd. Schermen met 3-15 stralen, kort gesteeld of zittend. Omwindsel-bladen 0(-2). Kroonbladen iets groenachtig wit.
Groot moerasscherm.

Apium nodiflorum
Decision path