Key: Step 1359. Oenanthe - Torkruid

685a. Schermen alle eindstandig, de stelen ervan langer dan de schermstralen. Randbloemen meestal stralend. Wortels meestal deels knolvormig verdikt.

Stap 1360. 686

685b. Schermen zijdelings, de stelen ervan korter dan de 5-15 schermstralen. Randbloe-men niet stralend. Wortels niet verdikt. Onder-gedoken bladen zeer fijn verdeeld, met lijn- of draadvormige slippen. Luchtbladen 2-3-voudig geveerd, met eironde, spitse slippen. Kroonbla-den wit, zelden paars. Vrucht in vooraanzicht langwerpig, 3-4,5 mm lang, met zeer brede, afgeronde ribben; stijlen tot 1 mm lang.
Watertorkruid.

Oenanthe aquatica
Decision path