Key: Step 1373. Heracleum - Berenklauw

691a. Stengel niet rood gevlekt. Onderste bladen enkelvoudig en ondiep handlobbig, de hogere enkel geveerd en met 5(-9) blaadjes 1e orde; deze vaak gelobd of gespleten, het onderste paar gesteeld. Scherm met 15-45 stralen, tot 20 cm in doorsnede.

Gewone berenklauw.

Heracleum sphondylium

691b. Stengel rood gevlekt. Bladen enkelvoudig, dubbel geveerd, vaak meer dan 1 m lang. Scherm met 50-150 stralen, tot 50 cm in doorsnede.

Reuzenberenklauw.

Heracleum mantegazzianum
Decision path