Key: Step 1577. 793

793a. Omwindselbladen 0 of 1. Scherm met 3-5 stralen. Vrucht in vooraanzicht cilindrisch, 4-6 mm lang; deelvruchten op de rugzijde iets afgeplat, stekels recht, aan de top met weerhaakjes. Bladen enkel- tot dubbel geveerd, de blaadjes lancetvormig, veerspletig of grof gezaagd.

Akkerdoornzaad.

Torilis arvensis

793b. Omwindselbladen 4-6(-12). Scherm met (4-)6- 10(-13) stralen. Vrucht in vooraanzicht eirond, 3-3,5 mm lang; deelvruchten zijdelings iets afgeplat, stekels zwak naar boven gekromd, zonder weerhaakjes. Bladen 1-3x geveerd, de blaadjes eirond tot lancetvormig, veerspletig of aan de top gezaagd.

Heggendoornzaad.

Torilis japonica
Decision path