Key: Step 1607. Onagraceae - Teunisbloemfamilie

803a. Kroonbladen aanwezig, paarsrood tot wit, of geel. Bloemen in een eindelingse tros, of okselstandig en dan met een lange ‘kelkbuis’ of met lange, steelvormige vruchtbeginsels.

Stap 1608. 804

803b. Kroonbladen ontbrekend. Bloemen okselstandig, min of meer zittend, zonder kelkbuis of steelvormig vruchtbeginsel.

Stap 1645. Ludwigia - Waterlepeltje
Decision path