Key: Step 1613. 809

809a. Bladen 2-4(-5)x zo lang als breed (de steel niet meegerekend), min of meer duidelijk getand tot gezaagd, zonder omgerolde rand. Zaden (behalve bij Epilobium ciliatum) zonder aanhangsel.

Stap 1614. 810

809b. Bladen 5x of meer zo lang als breed, ca. gaafrandig, de rand iets naar beneden omge-rold, dofgroen. Zaden met een doorschijnend aanhangsel. Stengel rond of met 2 zwakke lijsten, kaal of met 2 rijen gekromde haren, soms ook met klierharen. Kroonbladen 3-7 mm lang, licht roze of witachtig. Bloemen voor de bloei knikkend.

Moerasbasterdwederik.

Epilobium palustre
Decision path