Key: Step 1659. 833

833a. Geen ondergrondse uitlopers. Bloemen in een naar alle zijden gekeerde tros of samengestelde tros, geheel of gedeeltelijk met gewone bladen. Kelkslippen opgericht. Bloemkroon hemelsblauw, blauw-lila of wit.

Stap 1660. 834

833b. Plant met ondergrondse uitlopers. Bloe-men in ca. naar 1 zijde gekeerde tros, de meeste in de oksels van kleine schutbladen. Kelkslippen afstaand tot teruggeslagen. Bloemkroon meestal helderviolet.

Akkerklokje.

Campanula rapunculoides
Decision path