Key: Step 1795. Epipactis - Wespenorchis

898a. Lip tussen het basale en het eindelingse deel met naar boven gebogen randen en daar niet ingesneden. Eindelingse deel spits of kort toegespitst.

Stap 1796. 899

898b. Lip tussen het basale en het eindelingse deel aan beide zijden diep ingesneden (het eindelingse deel daardoor beweeglijk verbonden met het basale deel). Eindelingse deel rond-achtig, stomp, met gekroesde rand, wit, bij de voet met een dooiergele rand. Basale deel hol, wit, met dooiergele vlek, aan weerszijden rood geaderd tot wijnrood.

Moeraswespenorchis.

Epipactis palustris
Decision path