Key: Step 1844. Dipsacus - Kaardebol

922a. Hoofdjes hoger dan breed, 4-8 cm lang. Stengelbladen zittend, aan de voet breed vergroeid (waterbekkens). Omwindselbladen stekend, veel langer dan de stroschubben, lijnvormig, boogvormig naar boven gekromd, de langste minstens even lang als het hoofdje.

Stap 1845. 923

922b. Hoofdjes min of meer bolvormig, 2-2,5 cm lang. Stengelbladen gesteeld, aan de voet niet vergroeid, de onderste eirond of elliptisch, onge-deeld, de bovenste 3-delig, met grote eindslip en kleine zijslippen. Omwindselbladen niet stekend, weinig korter tot weinig langer dan de stroschubben, afstaand of teruggebo-gen, veel korter dan het hoofdje. Bloemkroon geelwit of wit..
Kleine kaardebol.

Dipsacus pilosus
Decision path