Key: Step 1859. 929

929a. Vrucht (zie Figuur a) van terzijde gezien rond-achtig, zijdelings afgeplat, op dwarse doorsne-de aan de rugzijde van het vruchtbare hokje met een kurkachtige verdikking, aan de buik-zijde met 2 onvruchtbare hokjes. Onderste bla-den spatelvormig, stomp, de bovenste lancet-vormig tot langwerpig, iets spits, soms ook breder en stomp, meestal gaafrandig.
Veldsla.

Valerianella locusta

929b. Vrucht (zie Figuur b) langwerpig, ca. 4-kantig, op dwarse doorsnede aan de rugzijde van het vruchtbare hokje niet kurkachtig verdikt, aan de buikzijde met 2 door een diepe groeve gescheiden onvruchtbare hokjes. Onderste bladen spatelvormig, de bovenste langwerpig tot lijnvormig, stomp, gaafrandig of iets getand.

Gegroefde veldsla.

Valerianella carinata
Decision path