Key: Step 1909. Centaurium - Duizendguldenkruid

953a. Bloemsteel 0-1,5mm lang. Kroonslippen 4-6 mm lang. Kroonbuis van oudere bloemen niet of nauwelijks langer dan de ingesloten doosvrucht (Fig. b,c). Stengelbladen (niet de rozetbladen of schutbladen) (lijn-)lancetvormig, 1-3 nervig.

Stap 1910. 954

953b. Bloemsteel 1,5-3 mm lang. Kroonslippen 2,5-4 mm lang. Kroonbuis duidelijk langer dan de ingesloten vrucht, boven deze versmald (Fig. a). Stengelbladen (niet de rozetbladen of schutbladen) eirond, 3-5-nervig.

Fraai duizendguldenkruid.

Centaurium pulchellum
Decision path