Key: Step 1910. 954

954a. Doosvrucht ca. 1,5-2x zo lang als de kelk (Fig. a). Kelkslippen en bloemsteel zonder of met weinig papillen (loep!). Stengelbladen (niet de rozetbladen of schutbladen) minder dan 4 x zo lang als breed, meestal 3-nervig, spits of kort toegespitst.

Echt duizendguldenkruid.

Centaurium erythraea

954b. Doosvrucht ongeveer even lang als de kelk (Fig. b). Kelkslippen en bloemsteel met talrijke fijne papillen bezet (loep!). Stengelbladen meer dan 5 x zo lang als breed, meestal 1-nervig. Papilleuze delen van de stijl een halfronde figuur makend (loep!).

Strandduizendguldenkruid.

Centaurium littorale
Decision path