Key: Step 1955. Ondersoorten van S. nigrum

978a. Stengel meestal duidelijk kantig, met gladde of onregelmatig getande, zwakke lijsten, onderaan kaal of bijna kaal; de jongere delen behaard, met aanliggende, naar boven gekromde haren, zonder lange klierharen, wél met kleine, vrijwel zittende klieren (Fig. a). Bladen gaafrandig, bochtig getand of regelmatig grof getand, min of meer kaal.

Zwarte nachtschade.

Solanum nigrum subsp. nigrum

978b. Stengel minder duidelijk kantig, met gladde lijsten, onderaan meestal behaard, de jongere delen dicht behaard, met afstaande, gewone haren en lange klierharen (Fig. b). Bladen bijna steeds regelmatig grof getand, zelden alleen met een bochtige rand, eerst vrij dicht behaard, later kaal wordend.

Beklierde nachtschade.

Solanum nigrum subsp. schultesii
Decision path