Key: Step 1973. 986

986a. Stijl en stempel (in jonge, open bloemen!) samen korter dan of hoogstens even lang als het vruchtbeginsel. Kroonschubben rechtopstaand, tegen de kroon aangedrukt.

Stap 1974. 987

986b. Stijl en stempel (in jonge, open bloe-men!) samen langer dan het vruchtbeginsel, buiten de kroonbuis uitstekend. Kroonschubben min of meer over het vruchtbeginsel gebogen, langwer-pig, regelmatig gewimperd. Stengel dun, draad-vormig, vaak rood. Kelkslippen eirond, spits of toegespitst. Bloemkroon buis-klokvormig, wit of roodachtig. Vrucht bolvormig of iets afgeplat, ca. 2 mm in doorsnede.
Klein warkruid.

Cuscuta epithymum
Decision path