Key: Step 1978. 988

988a. Stengels vrij dun. Kelkslippen eirond tot breed eirond, met afgeronde top. Bloemkroon wijd klokvormig, wit of groenachtig wit, de kroonbuis iets korter dan of even lang als de eirond-driehoekige, spitse slippen. Kroonschub-ben langwerpig tot eirond, aan de top met lange, onregelmatige wimpers. Vrucht afgeplat bolvormig, 2-4 mm in doorsnede.

Veldwarkruid.

Cuscuta campestris

988b. Stengels vrij dik. Kelkslippen eirond of eirond-driehoekig, vrij spits of iets stomp. Bloemkroon buis- tot klokvormig, wit, de kroonbuis 1,5-3 x zo lang als de eironde tot 3-hoekige, vrij stompe slippen. Kroonschubben langwerpig, aan de zijden met korte en aan de top met langere wimpers. Vrucht bolvormig of iets afgeplat, 3,5-5 mm in doorsnede.

Oeverwarkruid.

Cuscuta gronovii
Decision path