Key: Step 1993. 993

993a. Bladen niet veerspletig.

Stap 1994. 994

993b. Bladen meestal veerspletig of dubbel veerspletig, bij kleine planten soms lijnvormig, weinig getand of gaafrandig. Aarstelen rolrond. Aren cilindrisch. Schutbladen eirond, plotseling toegespitst. Achterste kelkslippen met een vliezig gevleugelde, gewimperde kiel, de voorste ongevleugeld. Kroonbuis behaard, de slippen witachtig. Doosvrucht eivormig, 4- of
5-zadig.
Hertshoornweegbree.

Plantago coronopus
Decision path