Key: Step 1994. 994
Stap 1995. 995

994b. Bladen lijnvormig. Kroonbuis behaard. Bladen meestal gaafrandig, 3-5-nervig, gewoonlijk kaal, vlezig. Aarstelen rolrond. Aren meestal cilindrisch. Achterste kelkslippen met een scherpe kiel. Bloemkroon witachtig. Doosvrucht eivormig, 2-zadig.

Zeeweegbree.

Plantago maritima
Decision path