Key: Step 1996. 996

996a. Bladen elliptisch tot eirond, soms smaller, vrij dicht behaard, in de korte, brede steel versmald. Aarstelen veel langer dan de bladen. Aren cilindrisch. Bloemkroon witachtig, doorschijnend. Helmdraden lila. Doosvrucht
2-4-zadig.

Ruige weegbree.

Plantago media

996b. Bladen min of meer rondachtig tot elliptisch, zelden lancetvormig, kaal of verspreid behaard met tamelijk lange steel. Aarstelen korter tot weinig langer dan de bladen. Aren lang, cilindrisch. Bloemkroon bruinachtig. Helmdraden witachtig. Doosvrucht 4- tot meerzadig.

Plantago major

Stap 1998. Ondersoorten van P. major
Decision path