Key: Step 2131. Euphrasia - Ogentroost

1065a. Plant met veel lange klierharen, ten minste op de randen van de schutbladen. Kroonbuis sterk verlengd tijdens de bloei. Bloemkroon ten slotte 7-12(-15) mm lang, wit, vaak met licht paarse bovenlip. Rijpe doosvrucht even lang als de kelk of korter.

Beklierde ogentroost

Euphrasia officinalis

1065b. Schutbladen, kelken en bloemstelen zonder klierharen, of met schaarse korte klierharen. Kroonbuis niet of nauwelijks verlengd tijdens de bloei. Bloemkroon 4-11 mm lang. Rijpe doosvrucht korter of langer dan de kelk.

Stijve ogentroost.
Euphrasia stricta

Stap 2133. Onderverdeling van E. stricta
Decision path