Key: Step 2135. 1068

1068a. Stengel draadvormig, niet of weinig vertakt; vertakkingen meestal in de bovenste helft van de plant. Blad smal, tot 6(-8) mm lang, de nerven van onderen niet uitspringend. Onderste stengelbladen met stompe tanden, de bovenste met spitsere tanden. Schutbladen schuin afstaand, aan weerszijden met (3-)4-5 spitse of toegespitse tanden. Bloemkroon
4-6(-7) mm lang. Rijpe doosvrucht even lang als de kelk of langer. Slanke ogentroost.

Euphrasia stricta-micrantha

1068b. Stengel steviger en meestal sterk vertakt; vertakkingen meestal in de onderste helft van de plant. Blad breed, tot 10(-12) mm lang, de nerven van onderen iets uitspringend. Onderste stengelbladen met iets spitse tanden, de bovenste met spitse. Schutbladen afstaand, aan weerszijden met 4-6 spitse tot kort genaalde tanden. Bloemkroon 5-7,5(-8) mm lang. Rijpe doosvrucht even lang als de kelk, zelden iets korter. Bosogentroost.

Euphrasia stricta-nemorosa
Decision path