Key: Step 2162. 1080

1080a. Bloemkroon geheel roodachtig of bruinpaars, zelden gelig, (17-)20-35 mm lang. Lobben van boven- en onderlip dicht bezet met klierharen, ook langs de randen. Meeldraden op 1-4 mm boven de voet op de kroonbuis ingeplant. Stempel roodachtig of bruinpaars, zelden geel.

Walstrobremraap.

Orobanche caryophyllacea

1080b. Bloemkroon rood- tot bruinachtig, naar de voet lichter, 20-32 mm lang. Lobben van boven- en onderlip minder dicht bezet met klierharen en met kale of vrijwel kale randen. Meeldraden op 3-6 mm boven de voet op de kroonbuis ingeplant. Stempel geel.

Rode bremraap.

Orobanche lutea
Decision path