Key: Step 2208. 1103

1103a. Bladen zittend, halfstengelomvattend, langwerpig tot lancetvormig, soms breder, spits, fijn gezaagd tot ongeveer gaafrandig. Stengel meestal enigszins 4-kantig, soms vrijwel rond.

Stap 2209. 1104

1103b. Bladen alle kort gesteeld, rondachtig tot langwerpig, stomp, gekarteld-gezaagd tot min of meer gaafrandig. Stengel ongeveerrolrond. Bloemkroon hemelsblauw, soms roze. Doos-vrucht min of meer bolvormig, nauwelijks ingesneden, ongeveer even lang als tot iets langer dan de vrij spitse kelkslippen.

Beekpunge.

Veronica beccabunga
Decision path