Key: Step 2222. 1111

1111a. Vrucht met zeer korte gewone haren (loep!) en lange klierharen. Bloemkroon blauw, de onderste slip soms lichter van kleur.

Stap 2223. 1112

1111b. Vrucht alleen met min of meereven lange klierharen bezet. Bloemkroon 5-8 mm breed, witachtig, blauw geaderd, de bovenste slip blauw, soms roze, zelden de kroon geheel wit. Kelkslippen eirond tot langwerpig, stomp, zwak behaard, onder de vrucht elkaar niet met de randen bedekkend. Bladen lichtgroen, eirond, ondiep gekarteld. Vruchthokjes 2-7-zadig.
Akkerereprijs.

Veronica agrestis
Decision path