Key: Step 2232. 1115

1115a. Plant overblijvend. Stengel kruipend, aan de top opstijgend. Bladen min of meer cirkelrond tot elliptisch. Stijl even lang als de doosvrucht. Bloemkroon blauwachtig wit, blauw geaderd.

Tijmereprijs.

Veronica serpyllifolia

1115b. Plant 1-jarig. Stengel rechtopstand. Bladen langwerpig tot omgekeerd eirond. Stijl korter dan 1/2 mm of ontbrekend. Bloemkroon lichtblauw of witachtig. Zaden met 1 vlakke of iets holle zijde en 1 zwak bolle zijde.

Vreemde ereprijs.

Veronica peregrina
Decision path