Key: Step 2235. 1116

1116a. Plant overblijvend, op de meeste knopen wortelend. Bladen rond-niervormig, 5-10 mm lang, gekarteld, bladsteel 1-2 mm lang. Kelkbladen 3-5 mm lang. Plant (in Nederland) nooit vruchtzettend.

Draadereprijs.

Veronica filiformis

1116b. Plant 1-jarig, niet of op enkele knopen wortelend. Bladen eirond, meer dan 1 cm lang, min of meer diep getand, bladsteel 3-8 mm lang. Kelkbladen 5-7 mm lang. Vruchtlobben meestal sterk zijwaarts uitgegroeid, de doos-vrucht daardoor zeer stomphoekig ingesneden.

Grote ereprijs.

Veronica persica
Decision path