Key: Step 2308. 1158

1158a. Plant overblijvend. Bloemkroon 10-20 mm lang, dubbel zo lang als de kelk.

Stap 2309. 1159

1158b. Plant 1-jarig. Bloemkroon 6-8 mm lang, nauwelijks langer dan de kelk. Stengel liggend, opstijgend of rechtopstaand. Onderste bladen gesteeld, eirond tot rondachtig, met zwak hart-vormige voet, de bovenste langwerpig, kort gesteeld tot zittend. Schijnkransen 2-6-bloe-mig. Bloemkroon bleekroze, zelden wit.

Akkerandoorn.

Stachys arvensis
Decision path