Key: Step 2351. 1176

1176a. Bladen langwerpig tot lijnlancetvormig, gaafrandig of met 1-4 paar weinig uitstekende karteltanden. Kelk met aangedrukte haren, meestal zonder klierharen.

Smalle raai.

Galeopsis angustifolia

1176b. Bladen eirond tot langwerpig, met 3-8 paar flinke tanden. Kelk bezet met afstaande klierharen.

Brede raai.

Galeopsis ladanum
Decision path