Key: Step 2364. Scutellaria - Glidkruid

1180a. Bladen ondiep gekarteld-gezaagd tot gaafrandig, met een 1-10 mm lange steel. Bloemen alleenstaand in de bladoksels, even lang als of korter dan de bladen. Kelk niet klierachtig behaard.

Stap 2365. 1181

1180b. Bladen grof gekarteld, met een 10-50 mm lange steel. Bloemen in een eindelingse tros, langer dan de schutbladen. Kelk met klierharen. Bladen 3-hoekig tot langwerpig, met hartvormige of afgeknotte voet. Bloemkroon donker paarsrood.

Trosglidkruid.

Scutellaria columnae
Decision path