Key: Step 2399. 1198

1198a. Bloeistengels min of meer afgerond, rondom behaard. Planten min of meer liggend of kruipend. Bladen vrij dik en stijf.

Stap 2400. 1199

1198b. Bloeistengels 4-kantig, alleen op de ribben behaard. Planten meestal min of meer opgericht. Bladen tamelijk dun en slap, eirond tot elliptisch, zelden smaller, van onderen met niet of nauwelijks verdikte nerven.

Grote tijm.

Thymus pulegioides
Decision path