Key: Step 2524. Ondersoorten Beta vulgaris

1266a. Rozetbladen eirond-ruitvormig, in de bladsteel versmald, stomp tot spits, vlezig en bros, tot ca. 10 cm lang. Stengel opstijgend. Deelbloeiwijzen 1-3-bloemig. Wortel niet of weinig verdikt.

Strandbiet.

Beta vulgaris subsp. maritima

1266b. Rozetbladen eirond tot langwerpig eirond, met iets hartvormige voet, stomp, niet of weinig vlezig en weinig bros, tot 30 cm lang. Stengel min of meer rechtopstaand. Deelbloeiwijzen 2-8-bloemig.
Biet.

NB Verwilderde exemplaren zijn vaak moeilijk van die van subsp. maritima te onderscheiden.

Beta vulgaris subsp. vulgaris
Decision path