Key: Step 2533. 1271

1271a. Plant zonder onaangename geur. Bladen bochtig getand of gaafrandig en dan langwerpig tot lancetvormig.

Stap 2534. 1272

1271b. Plant sterk naar rottende vis riekend. Bladen 3-hoekig-ruitvormig, gaafrandig of aan weerszijden met een 3-hoekige tand, aan beide zijden met melige beharing.

Stinkende ganzenvoet.

Chenopodium vulvaria
Decision path