Key: Step 2535. 1273

1273a. Vruchtwand vliezig en gemakkelijk van het nootje los te maken. Zaad zonder of met een flauwe dwarse richel. Bladen merendeels met melige beharing.

Stap 2536. 1274

1273b. Vruchtwand zeer stevig het nootje omsluitend (vaak pas met een mesje of na koken afschilbaar), dof, met melige beharing. Zaad rondom met een scherpe richel. Zaadhuid met talrijke ondiepe putjes (sterke vergroting!), enigszins glanzend. Bladen (behalve de jonge) merendeels zonder melige beharing, meestal 3-hoekig-ruitvormig en onregelmatig spits getand, niet spiesvormig 3-lobbig. Muurganzenvoet.

Chenopodium murale
Decision path