Key: Step 2546. 1278

1278a. Bloemdekbladen van alle bloemen alleen aan de voet vergroeid, bij rijpheid de zaden zichtbaar latend. Bladvorm zeer variabel, maar de onderste bladen meestal gegolfd, getand of gelobd. Bladen al of niet vlezig.

Rode ganzenvoet.

Chenopodium rubrum

1278b. 2 soorten bloemen (zie Figuur): de eind-standige van de kluwens zijn 4- of 5-tallig en met bloemdekbladen die alleen aan de voet vegroeid zijn en die het zaad bij rijpheid zichtbaar laten; de zijdelingse zijn meestal 3-tallig en met bloemdek-bladen die nagenoeg volledig vergroeid zijn en alleen aan de top een nauwe opening vrijlaten. Bladen meestal min of meer gaafrandig, of met 2 kleine zijlobben, vlezig. Beursjesganzenvoet.

Chenopodium chenopodioides
Decision path