Key: Step 2872. Lemna - Eendenkroos

1428a. Schijfjes ongeveer cirkelrond, afzonderlijk op het wateroppervlak drijvend of enige schijfjes samenhangend.

Stap 2873. 1429

1428b. Niet-bloeiende schijfjes meestal lancetvormig, 4-10 mm lang, aan de top gezaagd, aan 1 eind steelachtig versmald, meestal verscheidene kruiswijs samen-hangend, iets onder het wateroppervlak zwevend. Bloeiende schijfjes eirond tot eirond-lancetvormig, drijvend.

Puntkroos.

Lemna trisulca
Decision path