Key: Step 2929. 1455

1455a. Kelk met (4-)6 na de bloei uitgroeiende slippen. Schutbladen onder het bloemhoofdje aan de voet onderling vergroeid, aan de rand kort stekelharig.

Blauw walstro.

Sherardia arvensis

1455b. Kelk (schijnbaar) ontbrekend, niet uitgroeiend. Schutbladen onder het hoofdje vrij, lang gewimperd.

Akkerbedstro.

Asperula arvensis
Decision path