Key: Step 2949. 1467

1467a. Bladen niet stijf, vaak iets glanzig, vrij donkergroen, al of niet blauwachtig getint, met aan de onderzijde uitspringende middennerf; zijnerven kort, gelijkmatig over de onderste en de bovenste bladhelft verdeeld. Bladtop stomp tot stekelpuntig, niet stekend. Schutbladen groenachtig, goudgeel of roodachtig. Rand-klieren meestal min of meer duidelijk 2-hoornig.

Stap 2950. 1468

1467b. Bladen stijf, vaak iets leerachtig, dof, licht grijs-blauw getint, met aan de bovenzijde uitspringende middennerf; aan de voet van de middennerf ontspringen onder een zeer scher-pe hoek 2 zijnerven, die halverwege het blad nabij de bladrand eindigen; overige zijnerven kort en tot de bovenste bladhelft beperkt. Blad-top stekelpuntig, stekend. Schutbladen citroen-geel, later grijs-achtig wordend. Randklieren zonder hoorntjes. Zandwolfsmelk.

Euphorbia seguieriana
Decision path