Key: Step 2956. 1469

1469a. Bladen omgekeerd eirond tot cirkel-rond, stomp, gaafrandig, gesteeld. Schut-blaadjes eirond. Scherm 3-stralig. Doosvrucht met 6, in 3 paren geplaatste, uitstekende richels. Zaden met rijen van putjes. Rand-klieren met 2 hoorntjes (deze bij jonge ‘bloemen’ vaak onder de klier verborgen).

Tuinwolfsmelk.

Euphorbia peplus

1469b. Bladen lijnvormig, met stekelpuntje, gaafrandig, vaak met verbrede voet zittend. Schutblaadjes lijn-lancetvormig, met brede, min of meer hartvormige voet. Scherm 3-5-stralig. Doosvrucht (nagenoeg) glad. Zaden rimpelig. Randklieren met 2 hoorntjes.

Kleine wolfsmelk.

Euphorbia exigua
Decision path