Key: Step 2972. 1474

1474a. Hoofdjes zonder 4 witte kroonbladachtige schutbladen aan de voet.

Stap 2973. 1475

1474b. Hoofdjes aan de voet met 4 relatief grote witte kroonbladachtige schutbladen.

Zweedse kornoelje.

Cornus suecica
Decision path