Key: Step 3017. Leucanthemum - Margriet

1506a. Bovenste bladen gekarteld, de tanden afgerond. Onderste stengelbladen lang steel-vormig versmald. Hoofdjes 3-6 cm in door-snede. Lintbloemen wit, zelden kort of ontbre-kend. Buisbloemen geel. Nootjes van alle bloe-men zonder pappus of die van de lintbloemen met een scheef afgesneden kroontje.

Gewone margriet.

Leucanthemum vulgare

1506b. Bovenste bladen diep getand tot gedeeld, de tanden zeer spits en min of meer verdikt. Onderste stengelbladen kort steelvormig versmald tot zittend. Hoofdjes
2-2,5 cm in doorsnede. Overigens als Gewone margriet.

Kleine margriet.

Leucanthemum paludosum
Decision path