Key: Step 3090. 1542

1542a. Tanden van de bladrand met ongelijke zijden, naar voren wijzend, de buitenrand bol. Binnenste omwindselbladen 10-15. Lintbloemen 6-8. Bovenste bladen met brede voet zittend. Wortelstok met lange uitlopers.

Rivierkruiskruid.

Senecio sarracenicus

1542b. Tanden aan de bladrand met ongeveer even lange rechte zijden, opzij wijzend. Binnenste omwindselbladen 6-9. Lintbloemen 2-7. Bovenste bladen gesteeld of steelvormig versmald. Wortelstok kort.

Schaduwkruiskruid.

Senecio nemorensis
Decision path