Key: Step 3119. 1556

1556a. Omwindselbladen al of niet vliezig, soms bleekgelig, maar nooit goud- of oranjegeel, na de bloei al of niet stervormig uitstaand. Plant niet geurend.

Stap 3120. 1557

1556b. Omwindselbladen vliezig en goud- of oranjegeel, na de bloei niet stervormig uitstaand. Plant met sterke geur.

Strobloem.

Helichrysum arenarium
Decision path