Key: Step 3146. 1569

1569a. Omwindsel 2-3x zo hoog als breed. Bladen niet verder dan halverwege ingesneden.

Klein kruiskruid.

Senecio vulgaris

1569b. Omwindsel even hoog als breed. Bladen tot ver over de helft ingesneden.

Duinkruiskruid.

Jacobaea vulgaris subsp. dunensis
Decision path