Key: Step 3158. Ondersoorten A. campestris

1576a. Bladslippen vlezig, van onderen niet gekield, vaak vrij lang met grijze beharing. Hoofdjes 3-6 mm breed.

Duinaveruit.

Artemisia campestris subsp. maritima

1576b. Bladslippen niet vlezig, van onderen gekield, vaak spoedig kaal wordend en dan donkergroen. Hoofdjes 2-3 mm breed.

Wilde averuit.

Artemisia campestris subsp. campestris
Decision path